Avertizor de Integritate

Viarom Construct se angajează să promoveze o cultură corporativă bazată pe comportament etic și bună guvernare corporativă. Din acest motiv, Compania susține importanța existenței unui cadru procedural în acord cu exigențele legii care să reglementeze raportările privind încălcări ale legii care s-au produs sau sunt susceptibile sa se produca in cadrul Companiei, implementând dispozitiile Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor in interes public, care transpune la nivel national Directiva (UE) nr. 1937/2019 a Parlamentului European si a Consiliului European din 23 octombrie 2019 privind protectia persoanelor care raporteaza incalcari ale dreptului Uniunii.

In acord cu valorile Companiei și cu prevederile legale in vigoare (Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public), Viarom Construct a implementat un sistem de raportare internă prin care pot fi transmise informații privind încălcări ale Legii* care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă în interiorul Companiei.

Astfel, în măsura în care accesați informații obținute în context profesional cu privire la încălcări ale Legii care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă în interiorul Companiei, aveți posibilitatea de a utiliza următorul canal intern de raportare, cu respectarea procedurii implementate în cadrul organizației.

*Incălcări ale legii sunt acele fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achizițiile publice; serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului, protecției mediului; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, precum și alte fapte expres prevăzute în Legea nr.361/2022 privind Protecția avertizorilor în interes public.

MAI DEPARTE
INAPOI

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor – VIZUALIZEAZA

CONFIRM CA AM CITIT NOTA DE INFORMARE MAI DEPARTE
INAPOI

Raportarea poate fi efectuată în mod nominal sau anonim.

Notă: În cazul în care optați pentru a transmite o raportare anonimă, fără menționarea datelor de contact, nu veți putea fi înștiințat cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat și modalitatea de soluționare.

Identitatea avertizorului de integritate este confidențială, cu excepția cazului în care autoritățile sau instanțele autorizate solicită o astfel de dezvăluire pentru aplicarea legii.

Intrucât confidențialitatea si protecția avertizorului de integritate este asigurată și ocrotită de lege și de Companie, recomandăm avertizorilor să furnizeze datele lor de contact pentru solicitarea de clarificări/ informații suplimentare necesare pentru analizarea și soluționarea corectă și completă a raportărilor formulate.

Raportarea transmisă anonim care nu conține suficiente informații referitoare la incălcări care sa permită soluționarea raportării, iar persoana desemnata a solicitat completarea raportării, fără ca această obligație să fie indeplinită de avertizor, se clasează.

Raportarea de informații de avertizorul de integritate privind încălcări ale legii, cunoscând ca acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 2.500 lei la 30.000 lei sau infracțiune, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerate astfel.
INAPOI

Cerere Intalnire fata in fata

Solicit întalnire fața în fața cu persoana desemnata la data si ora selectate mai jos la sediul Viarom Construct

1. Datele de contact si de identificare ale avertizorului de integritate

Nota: Potrivit art. 6, alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public: raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează şi se soluţionează în măsura în care conţine indicii referitoare la încălcări ale legii.

În cazul în care avertizorul solicită ca raportarea să aibă loc în prezenţa persoanei desemnate, aceasta are obligaţia de a întocmi un proces verbal de consemnare, sub rezerva consimţământului avertizorului. În cazul în care avertizorul nu îşi exprimă consimţământul pentru transcrierea sau înregistrarea conversaţiei, acesta va putea să raporteze în scris, în format electronic, la o adresă de poştă electronică dedicate, care îi va fi comunicată.
INAPOI

Raportare Nominala

1. Datele de contact si de identificare ale avertizorului de integritate

Nota: Potrivit art. 6, alin. (2) din Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public: raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează şi se soluţionează în măsura în care conţine indicii referitoare la încălcări ale legii.

3. Detalierea situatiei de fapt respectiv a încălcărilor legislative care s-au produs sau sunt susceptibile să se producă în interiorul Companiei:

3.3 Detalierea evenimentului sau faptelor susceptibile să constituie încălcare ale legi:

Nota: Prezentarea evenimentului trebuie sa fie cat mai detaliata astfel încat raportarea să poată fi corect si complet analizată și solutionată

Au fost implicate mai multe persoane?

În cazul în care nu ați optat pentru înregistrarea unei sesizări în mod anonim, în maximum 7 zile calendaristice veți fi informat cu privire la confirmarea primirii raportării.

În termen de cel mult 3 luni de la data confirmării de primire sau, în cazul în care nu vi s-a confirmat primirea raportarii de la expirarea termenului de 7 zile prevăzut la punctul anterior, veți fi informat cu privire la stadiul actiunilor subsecvente precum și, ulterior, ori de câte ori sunt înregistrate evoluții în desfășurarea acțiunilor subsecvente, cu excepția cazului în care informarea ar putea periclita desfășurarea acestora.

Raportarea de informații de avertizorul de integritate privind încălcări ale legii, cunoscând ca acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 2.500 lei la 30.000 lei sau infracțiune, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerate astfel.