CERINTE POST

 • Studii superioare constructii (avantaj specializare CFDP)
 • Experienta pe post (inginer ofertare) – 5-10 ani
 • Experienta anterioara in executie lucrari de drumuri (constituie avantaj)
 • Cunoasterea tehnologiei de executie a lucrarilor de drumuri (constituie avantaj)
 • Cerinte cunoastere softuri: MS Office, Outlook, Windev (sau alt soft de devize)
 • Experienta in intocmirea propunerii financiare in vederea participarii la licitatiile de lucrari de drumuri

RESPONSABILITATI

 • Analizeaza documentatia de atribuire in vederea informarii conducerii asupra
  oportunitatii participarii la licitatie si solicitarii de clarificari (daca este cazul)
 • Intocmeste cereri de oferta pentru materiale,cereri de oferte de la subcontractori
 • Analizeaza si selecteaza ofertele primite
 • Efectueaza vizita in teren
 • Calculeaza ofertele cu ajutorul programelor specializate pentru calculul real al lucrarilor
  in functie de tehnologia de executie propusa
 • Intocmeste oferta financiara
 • Răspunde la solicitările de clarificări din partea comisiilor de evaluare
 • Intocmeste situatiile de lucrari in baza raportarilor primite din santier