CERINTE POST

 • Studii superioare constructii (avantaj specializare CFDP)
 • Experienta pe post (inginer ofertare) – 5 ani
 • Experienta anterioara in executie lucrari de drumuri (constituie avantaj)
 • Cunoasterea tehnologiei de executie a lucrarilor de drum
 • Cerinte cunoastere softuri: MS Office, Outlook, MS Project
 • Experienta in intocmirea propunerii tehnice in vederea participarii la licitatiile de lucrari
  de drumuri

RESPONSABILITATI

 • Analizeaza documentatia de atribuire in vederea informarii conducerii asupra
  oportunitatii participarii la licitatie si solicitarii de clarificari (daca este cazul)
 • Intocmeste propunerea tehnica, grafic gantt
 • Efectueaza vizita in teren
 • Intocmeste ofertele in functie de tehnologia de executie propusa
 • Răspunde la solicitările de clarificări din partea comisiilor de evaluare