CERINTE POST
Studii superioare tehnice (constructii)
Vechime in munca, min. 10 ani
Experienta min. 5 ani in activitatea de constructii (executie) si min. 3 ani ca si Responsabil CQ.
Experienta in lucru cu procedurile, planul calitatii si PCCVI.
Detinerea de autorizari specifice domeniului constructii (RTE, Diriginte de santier, curs ISO 9001) constituie un avantaj.
MS Office, Outlook.
Permis auto, categoria B.
Disponibilitate de deplasari in santierele Agentiei.

RESPONSABILITATI
Efectuarea inspectiilor periodice pe santiere, inclusiv a subcontractorilor, privind verificarea calitatii lucrarilor conform proceduri tehnice și PCCVI in toate etapele de executie.
Verifica intocmirea corespunzatoare a documentelor ce atesta calitatea lucrarilor. (procese verbale, rapoarte de incercari, declaratii de performanta/conformitate, tabele de cote, etc.).
Intocmeste cand este cazul rapoarte de neconformitate. Verifica implementarea actiunilor corective pe santiere
Intocmeste documentele de calitate (PC, PTE-uri, PCCVI-uri, memoriu) pentru licitatiile din cadrul agentiei in conformitate cu cerințele fisei de date a achizitiei si a proiectului tehnic.
Realizeaza instruiri in domeniul calitatii cu personalul de executie din cadrul agentiei.