CERINTE POST
Studii superioare constructii (avantaj specializare CFDP).
Experienta pe post (inginer ofertare) – minim 3 ani.
Experienta anterioara in executie lucrari de drumuri.
Cerinte cunoastere softuri: MS Office, MS Project, Outlook, Windev (sau alt soft de devize).

RESPONSABILITATI
Analizeaza documentatia de atribuire in vederea participarii la licitatii.
Formuleaza cereri de oferta pentru materiale/subcontractori.
Intocmeste oferta tehnica si financiara.
Răspunde la solicitările de clarificări.