CERINTE POST

Studii superioare – specialitatea CFDP
Experienta pe post: minim 3 ani in executie lucrari de drumuri
Cunostinte de Office, Outlook
Permis auto categ. B

RESPONSABILITATI

Coordonarea activitatilor corespunzatoare a lucrarilor la punctele de lucru din santier.
Respectarea graficului de executie (cadente, termene, resurse, etc).
Respectarea tehnologiilor de executie, conform procedurilor tehnice.
Asigurarea respectarii masurilor de securitate si sanatate in munca.
Respectarea masurilor de protectie a mediului aplicabile santierului.