CERINTE POST

 • NIVEL STUDII: Studii superioare tehnice (constructii) – de preferat CFDP
 • SPECIALITATEA: constructii CFDP
 • VECHIME IN MUNCA: minim 5 ani
 • EXPERIENTA IN POZITIE: experienta minim 3 ani in activitatea de constructii (executie) din care minim 2 ani in domeniul calitatii
 • APTITUDINI SPECIALE: MS Office

RESPONSABILITATI

 • Efectuarea inspectiilor periodice pe santiere, inclusiv a subcontractorilor, privind verificarea calitatii lucrarilor conform proceduri tehnice și PCCVI in toate etapele de executie
 • Verificarea subcontractorilor dacă își respectă Planul de Asigurare a Calității, sau dacă nu au, dacă respectă Planul de Asigurare a Calității VIAROM. În cazul în care se constată abateri întocmește RNC-uri.
 • Întocmește RNC-uri în cazul în care constată că lucrările nu au fost executate conform documentației tehnice. Verifică dacă RNC-urile au fost închise conform datei menționate.
 • Analizează cauzele apariției neconformităților. Propune măsuri de rezolvare a neconformităților. Propune măsuri de îmbunătățire a activităților de execuție.
 • Alocă timp pentru discutarea cu personalul de execuție a problemelor observate la nivel de șantier.
 • Verifică dacă documentele de calitate care însoțesc materialele utilizate pe șantier respectă cerințele proiectului.
 • Verifică modul de întocmire a cărții tehnice.