CERINTE POST

  • NIVEL STUDII: studii superioare constructii
  • SPECIALITATEA: constructii CFDP (constituie avantaj)
  • VECHIME IN MUNCA: 5 ani
  • EXPERIENTA IN POZITIE: 2-5 ani experienta in intocmirea propunerii financiare in vederea participarii la licitatiile de lucrari de drumuri
  • APTITUDINI SPECIALE: Office (Excel, MS Project), Outlook, Doclib, Windev (sau alt soft de devize)

RESPONSABILITATI

  • Analizeaza documentatia de atribuire ( caiet de sarcini, proiect tehnic)in vederea informarii conducerii asupra oportunitatii participarii la licitatie si solicitarii de clarificari (daca este cazul)
  • Solicita oferte de pret de la furnizori si /sau subcontractanti
  • Intocmeste oferta financiara
  • Realizeaza decontarea/situatii de plata
  • Răspunde la solicitările de clarificări din partea comisiilor de evaluare