CERINTE POST

 • Nivel studii: superioare tehnice (construcții) – de preferat CFDP;
 • Experienta in pozitie: minimă de 8 ani în activitatea de construcții (execuție) din care minim 5 ani în domeniul calitatii si 3 ani pe proiecte mari;
 • Cursuri de specialitate: experiență în lucru cu Planul Calității, PCCVI, proceduri tehnice; deținerea de autorizări specifice domeniului construcții constituie un avantaj (inclusiv un curs de ISO 9001);
 • Aptitudini: cunoștințe MS Office;
 • Abilitati: spirit de observație, fermitate, corectitudine, echidistanță, integritate,seriozitate, responsabilitate, profesionalism, abilități de comunicare, relaționare și argumentare,capacitatea de analiză și sinteză, atenție la detalii, capacitate organizatorică, autocontrol;

RESPONSABILITATI

 • Efectuarea inspecțiilor periodice pe șantiere, inclusiv a subcontractorilor, privind verificarea calității lucrărilor conform proiect, proceduri tehnice și PCCVI în toate etapele de execuție.
 • Verificarea documentatiei de calitate pentru lucrarile realizate in vederea aprobarii de catre Beneficiar.
 • Întocmește documentele de calitate (Plan, PTE, PCCVI) pentru controlul lucrărilor din cadrul proiectului în concordanță cu specificațiile proiectului tehnic.
 • Verifică dacă documentele de calitate care însoțesc materialele utilizate pe șantier respectă cerințele proiectului.
 • Întocmește RNC-uri în cazul în care constată că lucrările nu au fost executate conform documentației tehnice. Verifică dacă RNC-urile au fost închise conform datei menționate.
 • Analizează cauzele apariției neconformităților. Propune măsuri de rezolvare a neconformităților. Propune măsuri de îmbunătățire a activităților de execuție.
 • Alocă timp pentru discutarea cu personalul de execuție a problemelor observate la nivel de șantier.
 • Coordonează echipa de calitate din cadrul proiectului.
 • Întocmește / avizează adrese către beneficiar, subcontractori, furnizori privind probleme de calitate.
 • Se documentează și are informații actualizate privind legislația și prescripțiile tehnice aplicabile în domeniu.
 • Organizează instruiri la locul de desfășurare a activității (pe șantier) pe baza PTE și PCCVI.
 • Păstrează legătura cu laboratoarele de încercări și cu furnizorii privind documentele de calitate.
 • Ține legătura cu ISC-ul și cu dirigintele de șantier pentru aspecte de țin de calitatea lucrărilor. Participă la fazele determinante și la alte controale din partea ISC.
 • Participă împreună cu Directorul de Agenție la evaluarea obiectivelor stabilite în domeniul calității.