CERINTE POST

 • Nivel studii: superioare, specialitatea – construcții – CFDP – constituie avantaj
 • Experienta in pozitie: minim 10 ani in construcția sau reabilitarea drumurilor, cu experiența de minim 5 ani in gestionare de proiecte complexe si bugete de valori mari
 • Cursuri de specialitate: management de proiect, managementul timpului si resurselor, noțiuni financiare si de bugete, legislația muncii
 • Aptitudini necesare: MS Project, Office, AutoCad, Experiență în întocmirea și gestionarea bugetelor de șantier si a graficelor de execuție, Permis auto categ. B, Experienta in executia lucrarilor de consolidari, poduri, reabilitari drumuri.

RESPONSABILITATI

 • Participă la formarea echipei de proiect și poate recomanda personal cu experiență in astfel de contracte
 • Programeaza si coordoneaza desfasurarea activitatilor in cadrul proiectului.
 • Intocmeste si urmareste realizarea graficului de executie a proiectului.
 • Intocmeste si gestioneaza realizarea in bune conditii a bugetului proiectului.
 • Raspunde de realizarea obiectivelor stabilite in cadrul bugetului proiectului validat de superiorul direct.
 • Răspunde de calitatea lucrarilor exectuate in cadrul proiectului si se asigură in permanență că viteza de execuție nu afectează negativ calitatea lucrărilor
 • Asigură facturarea situațiilor de lucrări către beneficiar/client.