CERINTE POST

 • Nivel studii: studii superioare/medii în domeniul transporturilor;
 • Experienta in pozitie: experienta similiara in trafic management 3 ani/Experiența în domeniul construcțiilor de Drumuri/Gestionarea unui santier de drumuri
 • Aptitudini necesare: cunostințe operare PC (Office)
 • Abilitati: Abilitati de comunicare și spirit de echipa; persoana organizata, responsabila; disponibilitate program prelungit/lucru in ture; permis categ. B

RESPONSABILITATI

 • Intocmeste documentele și planurile pentru obtinerea avizelor de instituire restrictii trafic pentru desfașurarea in conditii de siguranța a lucrarilor;
 • Isi insusete si respecta reglementările legale în vigoare privind circulatia pe drumurile publice;
 • Organizeaza semnalizarea rutiera temporara la fiecare punct de lucru, în functie de conditiile santierului, a traficului auto și pietonal si asigura mentinerea acesteia;
 • Tine legatura cu personalul din serviciul de administrare a drumurilor și al Poliției Rutiere, în vederea asigurării unui trafic fluid;
 • Coordoneaza activitatea personalului care asigură mentinerea semnalizarii privind circulatia rutiera si de securitate din santier;
 • Coordoneaza activitatea personalului care asigura supravegherea si dirijarea traficului rutier în timpul programului de lucru și în afara acestuia si urmareste ca fiecare echipa de lucru sa isi desfăsoare activitatea numai în zona semnalizată;
 • Gestioneaza in permanenta stocul de indicatoare de circulație, mentine un stoc de rezerva pentru înlocuirea indicatoarelor deteriorate sau lipsă.