CERINTE POST

 • Nivel studii: superioare, specialitatea – constructii – CFDP – constituie avantaj
 • Experienta in pozitie: minim 8 ani in construcții drumuri, cu experiența in gestionare bugete de șantier
 • Cursuri de specialitate: management de proiect, managementul timpului si resurselor, notiuni financiare si de bugete, legislatia muncii
 • Aptitudini necesare: experiență de șantier in lucrări de poduri sau consolidări, reabilitari de drumuri, intocmirea graficelor de executie și alocarea resurselor necesare realizării lucrărilor, MS Project, Office, Permis auto categ. B

RESPONSABILITATI

 • Cunoașterea in amănunt a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
 • Participarea la intocmirea Graficului de execuție general al proiectului și respectarea randamentelor minime de execuție prevăzute pentru realizarea le termen și cu incadrarea in buget a lucrărilor proiectului.
 • Coordonarea corespunzătoare a Șefilor de Puncte de lucru din șantier.
 • Programează și coordonează desfășurarea activităților in șantier.
 • Urmărește implementarea si realizarea graficului de executie.
 • Gestionează realizarea in bune condiții a bugetului de șantier.
 • Raspunde de realizarea obiectivelor stabilite in cadrul bugetului proiectului, aferentesarcinilor atribuite in cadrul proiectului.
 • Răspunde de calitatea lucrarilor exectuate in cadrul proiectului si se asigură in permanență că viteza de execuție nu afectează negativ calitatea lucrărilor