CERINTE POST

 • Nivel studii: superioare, specialitatea – constructii – CFDP – constituie avantaj ;
 • Experienta in pozitie: minim 8 ani in construcții drumuri, cu experiența in gestionare bugete de șantier;
 • Cursuri de specialitate: management de proiect, managementul timpului si resurselor, notiuni financiare si de bugete, legislatia muncii;
 • Aptitudini necesare: limba engleza nivel mediu, experiență de șantier in lucrări de poduri sau consolidări, reabilitari de drumuri, intocmirea graficelor de executie și alocarea resurselor necesare realizării lucrărilor,aptitudini de planficare, MS Project, Office, Permis auto categ. B;

RESPONSABILITATI

 • Cunoașterea in amănunt a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
 • Participarea la intocmirea Graficului de execuție general al proiectului și respectarea randamentelor minime de execuție prevăzute pentru realizarea le termen și cu incadrarea in buget a lucrărilor proiectului.
 • Coordonarea corespunzătoare a Șefilor de Puncte de lucru din șantier.
 • Programează și coordonează desfășurarea activităților in șantier.
 • Urmărește implementarea si realizarea graficului de executie.
 • Gestionează realizarea in bune condiții a bugetului de șantier.
 • Raspunde de realizarea obiectivelor stabilite in cadrul bugetului proiectului, aferentesarcinilor atribuite in cadrul proiectului.
 • Răspunde de calitatea lucrarilor exectuate in cadrul proiectului si se asigură in permanență că viteza de execuție nu afectează negativ calitatea lucrărilor