Managementul riscurilor@Viarom

In Viarom investim in dezvoltarea continua a angajatilor nostri.
Sub egida valorii ‘’Responsabilitate’’, in perioada 13 – 15 octombrie s-a derulat programul de instruire in Managementul riscurilor.
Formarea a fost organizata in colaborare cu Flexability Management si a atins urmatoarele aspecte:

Intelegerea complexitatii organizatiei si a interdependentei la nivel de resurse, procese si fluxuri decizionale;
Relatia dintre managementul riscurilor si performanta organizationala;
Intelegerea principalelor provocari legate de managementul riscurilor;
Cunoastererea principalelor metode si tehnici legate de managementul riscurilor.

Programul de formare este un instrument valoros pentru colegii nostri care au participat, o baza pentru preocupari organizationale viitoare in acest domeniu.