Proiect amplu de intretinere a infrastructurii rutiere, pe o perioada de 4 ani, a uneia dintre cele mai importante comune aflate in zona Metropolitana Cluj–Napoca.

Contractul a presupus o gama larga de lucrari care se executa la nivelul strazilor modernizate sau nemodernizate din comuna Floresti si a celorlalte localitati apartinatoare. 

Investitiile in infrastructura rutiera a comunei Floresti reprezentau o necesitate pentru locuitori, zona dezvoltandu-se destul de mult in ultima perioada.

Lucrarile executate la Floresti au inclus:

  • lucrari de reparatii strazi si trotuare cu imbracaminti asfaltice, balast si beton, frexarea imbracamintii in grosime de 4 cm, tratamente bituminoase duble pe strat suport reciclat executat cu bitum si agregate concasate, demontat borduri, realizare trotuare cu dale de beton vibropresat pe suport existent.

  • asternere mixtura asfaltica BA8 pentru trotuare, montat camine necarosabile noi, plombare gropi imbracaminti din lianți hidraulici cu beton de ciment (alei, trotuare, scari pietonale), curatirea santurilor, a rigolelor,  sapatura platformei drumului,  montat guri scurgere noi, montat conducta canalizare pluviala, indicatoare de circulație, realizare marcaje rutiere.