CERINTE POST
Studii superioare – economice/tehnice.
Experienta pe post: minim 5 ani.
Cunostinte, experienta si certificari profesionale in Managementul riscului, audit, management de proces, control, analiză financiară.
Permis auto categ. B.

RESPONSABILITATI
Dezvolta politici si proceduri adecvate pentru identificarea, evaluarea, masurarea, controlul si gestionarea riscurilor.
Stabileste metodologii si modele adecvate pentru analiza, evaluarea riscurilor si limitarea expunerilor la riscuri.
Stabileste sisteme de raportare privind aspecte legate de riscuri astfel incât sa permita informarea asupra problemelor si evoluţiilor semnificative care ar putea influenţa profilul de risc.
Intocmeste raportarile privind managementul riscului;
Monitorizeaza periodic incadrarea in sistemul de limite de risc.
Administreaza riscurile, colecteaza si evalueaza datele privind riscurile din punct de vedere cantitativ si calitativ, prin adoptarea unor metodologii/instrumente adecvate de masurare/administrare a expunerilor la riscuri.